2024
XXXII/2
mi az igazság
AZ ATYÁK MONDÁSAI
„Márk abba mondta: »A szabadság törvénye megtanít minden igazságra. Ezt sokan az istenismeret fényében olvassák, néhányan azonban úgy vélik, hogy a parancsok teljesítésére vonatkozik. Ne keresd ennek a mondásnak a teljességét az emberi erényekben, mert azokban nem található semmi tökéletes. Ennek a mondásnak a teljes értelme ugyanis Krisztus keresztjében van elrejtve.«”
Pár-beszédben – Várszegi Asztrik és Palotai Gabriella beszélgetőkönyvének bemutatója – 2024. május 16., 17:00 óra – Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

FŐSZERKESZTŐ
Gelencsér Gábor

SZERKESZTŐK
Dejcsics Konrád OSB, Fehérváry Jákó OSB, Hardy Júlia, Hirka Antal OSB, Juhász-Laczik Albin OSB, Kisnémet Fülöp OSB, Komálovics Zoltán, Mártonffy Marcell, Schmal Dániel, Tillmann József

A Pannonhalmi Szemle a Pannonhalmi Főapátság évnegyedes folyóirata. A lap érdeklődési körének sokszínűsége és kulturális nyitottsága miatt is elődjének tekinti az 1926 és 1944 közötti „régi” Pannonhalmi Szemlét. Amikor 1993 tavaszán elindult a lap új folyama, az alapító Várszegi Asztrik főapát úr célja nem az volt, hogy a hagyományos értelemben vett „felekezeti” lapok számát gyarapítsa, hanem a párbeszédnek olyan lehetőségét kívánta felkínálni, amely – a II. vatikáni zsinat sugallatának megfelelően – a kultúrát elsősorban nem missziós területnek tekinti, hanem önértékkel rendelkező szellemi valóságnak, amely az egyházakat legalább oly mértékben kötelezi értékbefogadó nyitottságra, mint értékközvetítésre. Ezért a Pannonhalmi Szemle olyan sajátos feladatot vállalt magára, amely (éppen azáltal, hogy ezeken a mára egyre nehezebben áthágható határokon kíván felülemelkedni) mind az egyházi, mind a kulturális kiadványok között sajátos helyet jelöl ki számára. A humán értékek (elsősorban filozófia, teológia, művészetelmélet és -történet, pszichológia, zene és pedagógia) befogadására nyitott értelmiség tagjainak békés és valódi párbeszédét kívánja szolgálni a napi politikát meghaladó kontextusban. Az egyes lapszámok a reprezentatívnak számító nyitószöveggel kezdődnek, utána a tanulmányblokk következik, amelyhez minden esetben műelemzések is tartoznak. Ezt a könyvszemle, valamint a bencés spiritualitás hagyományból merített rövid meditáció egészíti ki. Mindehhez járul a kortárs alkotók műveit közlő versek rovat. Az egyes számok tematikus voltából következik, hogy a Pannonhalmi Szemlében megjelenő írások és fordítások felkérésre, és gyakran kifejezetten az adott lapszámba készülnek. A szerkesztők a témák megválasztásában próbálnak reagálni azokra a kérdésekre, amelyek olvasóinkat, a minket körülvevő világot foglalkoztatják. 2018 óta az első lapszám témája azonos a főapátság azévi kulturális-spirituális témaválasztásával, ilyen módon előzetesen felüti és megadja a főapátsági évad alaphangját. A Pannonhalmi Szemlét szerzetesek és világiak együtt szerkesztik. A lap 2001-ben „Alkotóközösség” kategóriában Pulitzer-díjat kapott, 2002-ben pedig meghívták, hogy szerepeljen a frankfurti „Central and Eastern European Online Library” (www.ceeol.com) honlapján is.